นายสิริชัย นัยกองสิริ เป็นประธานในกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

 

กลับหน้าหลัก