นายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตนฯ ในวันต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมร่วมกิจกรรมวันต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

 

กลับหน้าหลัก