นายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ โดยมีคณะผูับริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ณ หอประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 14 กค. 2560

 

กลับหน้าหลัก