นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

กลับหน้าหลัก