นายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้าร่วม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

กลับหน้าหลัก