นายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านคลองพอก อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชน ในวันที่ 14 กันยายน 2560

กลับหน้าหลัก