นายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

กลับหน้าหลัก