ด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายความอาลัย
และจัดกิจกรรมโครงการอาชีวบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559
กิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559
กิจกรรมวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
กิจกรรมวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่