บริษัทฮอนด้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน

ออกหน่วยวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว