บริษัท ฮอนด้า จำกัด มหาชน ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์

ยังไงให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตและการสวมหมวกนิรภัย