แผนกวิชาช่างยนต์ได้นำนักเรียนออกบูทตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์

ให้แก่ประชาชนในช่วงปีใหม ณ ปตท.ปะตง