แผนกวิชาช่างยนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาค ณ โรงแรม โก้เด้น ซิตี้ ระยอง