- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 องค์การมารตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 64 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17-19 พ.ย. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และค่ายลูกเสือชั่วคราวหากสวยรีสอร์ท จ.จันทบุร

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู ในโครงการประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินงาน ป้แงกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 พ.ย. 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...