นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเเปิดโครงการสังคมไร้เงินสด ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ประชาคม จันทรชิต ได้เดินทางตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาการอาชีพสอยดาว ร่วมการต้อนรับ ในวันที่ 13 เมษายน 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอาชีวอาสาฯ โดยมีนายอนุชา อินทสร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ. ปั้ม ปตท. อ. สอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการฝึกพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นวิทยากรในการอบรมดดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวร่วมโครงการฯ และร่วมกิจกรรม พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น)ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมโครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกรมการขนส่งทางบก รหว่างวันที่ 19-25 มี.ค. และ 4-7 เม.ย. 2561 ณ.จุดตรวจด่านเขาแหลม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มี.ค.2561
.

เรื่อง ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2561คลิก...
เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความถนัดวิชาชีพ (ปวช1),(ปวส1) คลิก...
เรื่อง รับสมัครโครงการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมอาชีวศึก คลิก...
เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 คลิก...
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ คลิก...
เรื่อง กำหนดการและคำสั่งวันครู ประจำปี 2561 คลิก... 1.กำหนดการ 2.คำสั่ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดติ้ง คลิก... 1.ประกาศ 2.เอกสารประกวดราคา 3.คุณลักษณะครุภัณฑ์...
เรื่อง เผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..