นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มี.ค.2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 13 มี.ค.2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานลูกเสือ เนตรนารี อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 วันที่ 6-10 มี.ค.2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 วันที่ 7 ก.พ.2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือนเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอยู่ค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้บริหาร ครูและ บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันครู ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพิธีการ และช่วงบ่ายกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งกีฬาครู ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ ครูและ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ อาชีวศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาข่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ณ บริษัทฮีโนมอเตอร์เซลล์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทนิวแมน จำกัด (สาขาจันทบุรี) ในวันที่ 9 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ผู้บริหาร ครูและ นักเรียนนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจรถเขาแหลม ต.ทับช้าง จ.จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560  - วันที่ 2 มกราคม 2561
นายขวัฒน์ ฉมังลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา ประจำปี 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. สอยดาว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสมาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560  
นายบรรจง ผลบำรุง รองนายก อบต. ทรายขาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

เรื่อง รับสมัครโครงการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมอาชีวศึก คลิก...
เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 คลิก...
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ คลิก...
เรื่อง กำหนดการและคำสั่งวันครู ประจำปี 2561 คลิก... 1.กำหนดการ 2.คำสั่ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดติ้ง คลิก... 1.ประกาศ 2.เอกสารประกวดราคา 3.คุณลักษณะครุภัณฑ์...
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา คลิก...

เรื่อง เผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..

เรื่อง เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..