นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในงวันที่ 15 พ.ย.. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 ต.ค.. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 18 ต.ค.. 62
ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน อาชีวศึกษา (Pre.voc.ed) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัถุุประสงค์
ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 2-8 ก.ย. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 9 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผูับริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 6 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และครูที่ปรึกษา ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ ขาด ลา มาสาย ของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหารครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 ก.ค. 62
ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 26 ก.ค. 62 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม พัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 ก.ค. 62 ณ คลองปะตง (ข้างวัดเทพประทาน ) จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และคณะผู้มาส่งจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 8 ก.ค. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกสุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย และโครงงานวันวิทยาศาสตร์ ฯ ในวันที่ 3 ก.ค.. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไหว้ครูและวันสถาปนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย. 62 ณ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562ในวันที่ 10 พ.ค. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย ร่วมกับสถานประกอบการฯในวันที่ 25 เม.ย. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ ในวันที่ 11 เม.ย. 62 ณ ปตท อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
.

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก...

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...