||กระดานข่าว||--||วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี||--||วิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี||--||วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี||--||E-mai|||--||แผนที่ วก.สอยดา่ว||
<:::วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวช,ปวส และเทียบโอนประสบการณ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป:::>

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาพรวมกิจกรรม

  ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่
  ประจะปีการศึกษา 1/2557
  ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  

  ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
  ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  

  ประมวลภาพ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
  ณ หอประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  

  ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการ Fixit center วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตาคง ณ หอประชุม เทศบาลตำบลหนองตาคง
  ในวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2557  

  ประมวลภาพ กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับและ เลี้ยงส่งบุคลากร   วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  ในวันที่ 30 เมษายน 2557  

  ประมวลภาพ การชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร 
  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
  ในวันที่ 26-30 เมษายน 2557  

                                                                     ศูนย์กำลังพลอาชีวศึกษา

e-learningข้อมูล 8 ด้าน วก.สอยดาวตรวจสอบผลการเรียน วก.สอยดาว


 
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง ผลงานวิจัยครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง แบบคำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา (ปวส.เทียบโอน)  คำร้องรักษาสภาพ
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง คำร้องขอจบการศึกษา (นักศึกษาเทียบโอน)  
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง แบบคำร้องทั่วไปสำหรับนักศึกษาเทียบโอน
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง 
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง 
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู
 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (มีใบสมัครพร้อมแบบคำขอแนบท้ายประกาศ)  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
   นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555   
   นักศึกษาที่เรียน summer เปิดเรียนช่วงที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 มีนาคม 2555  
   นักศึกษาที่เรียน summer เปิดรียนช่วงที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2555 - 23 เมษายน 2555  
    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เจ้าหน้าที่)  
  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง  

12  ตารางการอยู่เวรยาม สำหรับคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม   2555   12
หนังสือขอบคุณบุคลากร โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕   หนังสือขอบคุณบุคลากร โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕  หนังสือขอบคุณบุคลากร โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งเวร อบรมนักเรียน นักศึกษาหนัาเสาธง   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๖๙๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งครูอาจารย์ทำหน้าที่เวรประจำจุด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
  แต่งตั้งครูอาจารย์ทำหน้าที่เวรประจำจุด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งเวร อบรมนักเรียน นักศึกษาหนัาเสาธง   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๖๔๐/๒๕๕๕ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕  คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๖๔๐/๒๕๕๕ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งเวร อบรมนักเรียน นักศึกษาหนัาเสาธง   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๕๙๖/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕  คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๕๙๖/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งเวร อบรมนักเรียน นักศึกษาหนัาเสาธง   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักภายในสถานศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก
   หนังสือขอบคุณ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข่าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครอง  ขอบคุณคณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๓๒๐/๒๕๕๕ โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ การให้คำปรึกษา และวิจัยในชั้นเรียน
คำสั่งแต่งตั้งเวร อบรมนักเรียน นักศึกษาหนัาเสาธง   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๒๘๘/๒๕๕๕ มอบหมายหน้าที่ครูประจำแผนก อบรมหน้าเสาธงประจำวัน  คำสั่งแต่งตั้งเวร อบรมนักเรียน นักศึกษาหนัาเสาธง
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๓๒๖/๒๕๕๕ มอบหมายหน้าที่เวรหน้าประตูวิทยาลัย ฯ และบริเวณโรงจอดรถ  
  คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๒๔๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
แผนปฏิบัติการประจำปีีงบประมาณ 2555 Download รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ. ๐๖๐๑/๒๐๘๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๘๕/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูพิเศษสอน  
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ -/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว  
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๘๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ  
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๔๙/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย  
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๒๒๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม)
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๒๑๒/๒๕๕๕ แต่งตั่งคณะกรรมการลงทะเบียนนักศึกษา (เพิ่มเติม)  
หนังสือขอบคุณ   หนังสือขอบคุณสำหรับผู้ร่วมงาน พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  หนังสือขอบคุณ
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๙๗/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  
  คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๘๔/๒๕๕๕ ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ด้านประกันคุณภาพ  
   กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๘๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๔๕/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน นักศึกษาเก่าทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
 คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๔๔/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๓๙/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความถนัด นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๑๓๘/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  อนุสนธิคำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๐๖๒/๒๕๕๕  มอบหมายหน้าที่ เพิ่มเติมบุคลากร   
 คำสั่ง วก.สอยดาว ที่ ๐๖๒/๒๕๕๕  มอบหมายหน้าที่บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประจำปี ๒๕๕๕    ข่าวด่วน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
    ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
 
สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์
 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี
 สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการขาย


ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รับผู้จบ ม.6,ปวช หรือเทียบเท่า
    ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์
 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี
 สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ติดต่อสอบถาม โทร. 039-393915


 

 

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 112 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร.039-393915 โทรสาร.039-393915
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : นายสุรชาติ สีสมญา งานประชาสัมพันธ์
© Copyright 2005. All Rights Reserved. Email: sd_vec@hotmail.com

แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556
Download รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552 - 2555
Download รายละเอียด

ผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
Download รายละเอียด

ผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2553
Download รายละเอียด

ผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2552
Download รายละเอียด

 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554
Download รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2553
Download รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2552
Download รายละเอียด

รายงานการประเมินตนเอง

SAR่ ปีการศึกษา 2556
Download รายละเอียด

SAR่ ปีการศึกษา 2554

Download รายละเอียด

SAR่ ปีการศึกษา 2553
Download รายละเอียด

SAR่ ปีการศึกษา 2552
Download รายละเอียด

SAR่ ปีการศึกษา 2551
Download รายละเอียด


ข่าวการเศรฐกิจที่นี่ครับ
 
Counters

สถิติผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรา

พรบ.คอมพิวเตอร์

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nectec


กลุ่มงบประมาณและติดตามผล

คุรุสภา

ข่าวการศึกษาครับ