นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้บริหาร ครูและ บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันครู ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพิธีการ และช่วงบ่ายกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งกีฬาครู ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ ครูและ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ อาชีวศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาข่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ณ บริษัทฮีโนมอเตอร์เซลล์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทนิวแมน จำกัด (สาขาจันทบุรี) ในวันที่ 9 มกราคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ผู้บริหาร ครูและ นักเรียนนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจรถเขาแหลม ต.ทับช้าง จ.จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560  - วันที่ 2 มกราคม 2561
นายขวัฒน์ ฉมังลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา ประจำปี 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. สอยดาว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสมาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560  
นายบรรจง ผลบำรุง รองนายก อบต. ทรายขาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
1.ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการฯ
2.ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียนฯ
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ชีวารี โฮเต็ล
แอนด์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม โครงการระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (I-Teacher) ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในโครงการอบรม โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปะตงวนาราม อ.สอยดาว จ. จันทบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมถวายพระพร วันปิยะมหาราชฯ ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

เรื่อง กำหนดการและคำสั่งวันครู ประจำปี 2561 คลิก... 1.กำหนดการ 2.คำสั่ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดติ้ง คลิก... 1.ประกาศ 2.เอกสารประกวดราคา 3.คุณลักษณะครุภัณฑ์...
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา คลิก...

เรื่อง เผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..

เรื่อง เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..