นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานฯ ร่วมกับบริษัทประชากิจมอเตอร์เซลล์ จำกัด ( อีซูซุ จันทบุรี )
บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญ โภคภัณฑ์ บริษัท advice
ณ ห้องประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาขีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน สอยดาวเกมส์. #ครั้งที่ ๒๐ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจัดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 ณ ปั้มปตท.สอยดาว โดยมี นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคริสต์มาสและกิจกรมปีใหม่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ฯ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการนำเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกฯ (6 ล้อ)

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ฯ(6 ล้อ)

เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...