วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจัดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 ณ ปั้มปตท.สอยดาว โดยมี นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคริสต์มาสและกิจกรมปีใหม่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาวจำหน่ายฉลากกาชาด ในงานเทศกาลท่องเที่ยวสอยดาว ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานในโครงการอยู่ค่ายพักแรมและเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา2/2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหาดสวยรีสอร์ท ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยรติ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในงวันที่ 15 พ.ย.. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 ต.ค.. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 18 ต.ค.. 62
ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน อาชีวศึกษา (Pre.voc.ed) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 62
.

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...