นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยรติ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในงวันที่ 15 พ.ย.. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 ต.ค.. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 18 ต.ค.. 62
ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน อาชีวศึกษา (Pre.voc.ed) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นำคณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 2-8 ก.ย. 62
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฯนำคณะผู้บริหารครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฯนำคณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 9 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นำคณะผูับริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 6 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และครูที่ปรึกษา ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ ขาด ลา มาสาย ของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...