- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่นฯ

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ

- กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นแกนนำขับเคลื่อนการบูรณาการทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นผู้แทนในการรับมอบ ในวันที่ 30 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 28 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเจียระไนพลอยหลังเบี้ย รูปแบบ online onhand และ onsite ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดจันทบุรึ ระหว่างวันที่ 18-19, 25-26 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 23 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู มอบสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู มอบสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับสถานีตำรวจภูธรสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู มอบสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู มอบสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับนายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8 ก.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุริกจออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 20 ส.ค.. 2564
ายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ออนไลน์ ด้วย ZOOM ณ ห้องประชุมสอยดาว ในวันที่ 16 ส.ค.. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564 วันที่ 22 ก.ค. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับ ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และ อำเภอสอยดาว ระหว่างวันที่ 14-30 ก.ค. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมพิธีเปิกโครงการท่อแลกไข่ไก่ใส่ใจบุตรหลาน ผ่านวิกฤตโควิด-19 ภายใต้แนวคิดให้โอกาส และทางเลือกใหม่ เพิ่มปัจจัยเชิงบวก ลดปัจจัยเชิงลบฯ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสอยดาว วันที่ 16 ก.ค. 2564

.

-กำหนดวัน เวลา สอบปลายภาคเรียน รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน)- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน

- ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ (ระดับสถานศึกษา)

- ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวจะดีขึ้น

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2564

ประกาศผู้มีสิทธฺิ์ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและยามรักษาการณ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...

 

    

 

 00