นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานฯ ร่วมกับบริษัทประชากิจมอเตอร์เซลล์ จำกัด ( อีซูซุ จันทบุรี )
บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญ โภคภัณฑ์ บริษัท advice
ณ ห้องประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาขีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน สอยดาวเกมส์. #ครั้งที่ ๒๐ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจัดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 ณ ปั้มปตท.สอยดาว โดยมี นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคริสต์มาสและกิจกรมปีใหม่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาวจำหน่ายฉลากกาชาด ในงานเทศกาลท่องเที่ยวสอยดาว ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานในโครงการอยู่ค่ายพักแรมและเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา2/2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหาดสวยรีสอร์ท ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562
.

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...