นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ในวันที่ 5 ธ.ค. 61 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ในวันที่ 30 พ.ย. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ในวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า รร่วมกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เคลื่อนที่ระดับอำเภอ ในวันที่ 15 พ.ย. 61 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านพัฒนาร่วมใจ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 พ.ย. 61 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 ต.ค. 61 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 16 ต.ค. 61 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ต.ค. 61 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกาวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561ร ในวันที่ 22 ส.ค. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
.

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีฯ (12 ธ.ค.61) คลิก... ประกาศ เอกสาร

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีฯ (7 พ.ย.61)คลิก...

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...