^_^ ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่....วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ^_^

ข่าวด่วน ::: วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

     
      
    
VEC News

    

 พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center
 ประจำปีการศึกษา 2558
 ในเขตพื้นทีี่ อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ำร้อน
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
 ระดับ อศจ.จันทบุรี
 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค
 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  
 กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน
 เทศกาล ถนนคนเดิน อ.สอยดาว
 จัดโดย อ.สอยดาว ร่วมกับ เทศบาล ต.ทรายขาว
 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว
 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
 ระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับ อศจ.
 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  
 กิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช
 จัดขึ้นโดย อำเภอสอยดาว
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาวสอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558  
 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
 เป็นผู้พิจารณารายการหนังสือเรียน
 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558  
 โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๘ พรรษา
 ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ทรายขาวฯ
 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558  
 กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ
 ปีการศึกษา 2/2558
 จัดโดยงานกิจกรรม
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 24 กันยายน 2558  
 โครงการ อาชีวะพัฒนา 1
 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ณ โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ
 ในวันที่ 14 กันยายน 2558    สังคมไทย:วิกฤตและทางออก มติชนรายวัน
  สึนามิ ฝ่ายค้านการเลือกตั้ง มติชนรายวัน
  หาดจอมมณี สีสันแห่งหนองคาย คม ชัด ลึก
  เด็กนิยม ยุคสมัยร้องและเต้น บ้านเมือง
  ทำอย่างไร ให้คนไทยไปเลือกตั้ง ข่าวสด
  นักเรียนกับการเลือกตั้ง พลังเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ คม ชัด ลึก
  อริยะสัจ4 กับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มติชนรายวัน
  ความยากจนใช่แก้ด้วยการทำให้รวย คม ชัด ลึก
  จิตวิญญาณทางการเมือง โพสต์ทูเดย์
  ความรัก สันติภาพหรือความรุนแรง มติชนรายวัน

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย อ.ธวัชชัย เพ็งพินิจ

::: -ข่าวการศึกษาไทย :::