นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
1.ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการฯ
2.ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียนฯ
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ชีวารี โฮเต็ล
แอนด์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม โครงการระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (I-Teacher) ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในโครงการอบรม โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปะตงวนาราม อ.สอยดาว จ. จันทบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมถวายพระพร วันปิยะมหาราชฯ ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในกิจกรรมประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ ผอ.ปฏิเวช พึ่งอุบล อ.ปิยะนาถ หวังภักดี ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

 

เรื่อง เผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..

เรื่อง เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก..