^_^ ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่....วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ^_^

เนื่องในว้นที่ 15 กันยายน 2557 นี้ทางวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้เข้ารับการ
ประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศภายใน   และภายนอก  วิทยาลัยในหัวข้อ    สถานศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ   จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ   ให้ทันต่อการเรียกใช้งาน   ซึ่งเป็นปัจจุบัน
และนำระบบสารสนเทศ  ไปใช้ในการบริหารจัดการ   การเรียนการสอน     มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวม
ไปถึง การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในเครือข่าย (สพฐ,กศนฯล)ตามแผนการ
รับผู้เรียน 3 ปี จึงประกาศแจ้ง ให้บุคลากรทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
  ««  อ่านต่อ  »»Boga News

    

 ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี (DVE)
 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 11 กันยายน 2557  
 ประมวลภาพ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 ณ หอประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  
 ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการ Fixit center
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตาคง
  ณ หอประชุม เทศบาลตำบลหนองตาคง
  ในวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2557  
  ประมวลภาพ กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับและ เลี้ยงส่งบุคลากร
  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ หอประชุมร้อยดาว
  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  ในวันที่ 30 เมษายน 2557  
  ประมวลภาพ การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
  ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) 
  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
  ในวันที่ 26-30 เมษายน 2557    สังคมไทย:วิกฤตและทางออก มติชนรายวัน
  สึนามิ ฝ่ายค้านการเลือกตั้ง มติชนรายวัน
  หาดจอมมณี สีสันแห่งหนองคาย คม ชัด ลึก
  เด็กนิยม ยุคสมัยร้องและเต้น บ้านเมือง
  ทำอย่างไร ให้คนไทยไปเลือกตั้ง ข่าวสด
  นักเรียนกับการเลือกตั้ง พลังเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ คม ชัด ลึก
  อริยะสัจ4 กับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มติชนรายวัน
  ความยากจนใช่แก้ด้วยการทำให้รวย คม ชัด ลึก
  จิตวิญญาณทางการเมือง โพสต์ทูเดย์
  ความรัก สันติภาพหรือความรุนแรง มติชนรายวัน

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย อ.ธวัชชัย เพ็งพินิจ

::: -ข่าวเศรฐกิจ -ไอที :::