- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17-19 พ.ย. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และค่ายลูกเสือชั่วคราวหากสวยรีสอร์ท จ.จันทบุร

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู ในโครงการประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินงาน ป้แงกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 พ.ย. 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว

.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2563

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...