- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2563 ในวันที่ 28 ก.ค. 2563 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2563 ในวันที่ 24 ก.ค. 2563 ณ ห้องสนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาขีพสอยดาว
ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
นายณรงค์ แแผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานฯ ร่วมกับบริษัทประชากิจมอเตอร์เซลล์ จำกัด ( อีซูซุ จันทบุรี )
บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญ โภคภัณฑ์ บริษัท advice
ณ ห้องประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาขีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน สอยดาวเกมส์. #ครั้งที่ ๒๐ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจัดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 ณ ปั้มปตท.สอยดาว โดยมี นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคริสต์มาสและกิจกรมปีใหม่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ฯ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการนำเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกฯ (6 ล้อ)

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ฯ(6 ล้อ)

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...