ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว